Nhưng… câu chuyện của giá cà phê lại nóng trên toàn lục địa.

Vậy thế giới cà phê ở bên kia bán cầu ra sao?