Trải nghiệm hoàn hảo hơn cùng Hunter Subscription

HỖ TRỢSUPPORT | CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách bảo mật này giải thích những thông tin chúng tôi thu thập về bạn và tại sao, chúng tôi làm gì với thông tin đó và cách chúng tôi xử lý thông tin đó.

Bằng cách truy cập Trang web này (https://43factory.coffee) hoặc sử dụng bất kỳ ứng dụng nào của chúng tôi, bạn chấp nhận thực hành mô tả trong Chính sách bảo mật này.

Chính sách này áp dụng như giữa bạn, người dùng của Trang web này (https://43factory.coffee) và bất kỳ tên miền phụ nào và Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ 43 – chủ sở hữu và nhà cung cấp của trang web này.

 


 

A. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN

Chúng tôi thu thập thông tin từ bạn theo nhiều cách khác nhau trên Trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn:

1. Thông tin cá nhân: họ tên, địa chỉ email, địa chỉ bưu chính, số điện thoại liên lạc

2. Thông tin tài chính: địa chỉ thanh toán

3. Thông tin khác liên quan đến yêu cầu của bạn cho các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi

Mục đích của chúng tôi trong việc thu thập thông tin từ bạn là cung cấp trải nghiệm hiệu quả cho các mục đích sau:

Cải thiện dịch vụ khách hàng
Thông tin bạn cung cấp giúp chúng tôi đáp ứng các yêu cầu dịch vụ và nhu cầu hỗ trợ của bạn hiệu quả hơn.

Cá nhân hóa trải nghiệm người dùng
Chúng tôi có thể sử dụng thông tin để hiểu cách người dùng sử dụng các dịch vụ và tài nguyên được cung cấp trên trang web này.

Cải thiện trang web và ứng dụng
Chúng tôi có thể sử dụng phản hồi bạn cung cấp để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của mình.

Gửi email định kỳ
Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email được cung cấp bởi người dùng để gửi thông tin và cập nhật liên quan đến đơn đặt hàng của bạn. Ngoài ra, email được thu thập cũng có thể được sử dụng để trả lời các câu hỏi, yêu cầu khác từ khách hàng. Nếu người dùng quyết định chọn tham gia vào danh sách nhận bản tin, họ sẽ nhận được email có thể bao gồm tin tức công ty, cập nhật, thông tin sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan, v.v … Nếu bất cứ lúc nào người dùng muốn hủy đăng ký, họ có thể thực hiện theo các hướng dẫn ở cuối mỗi email.

Khách hàng Web-shop

Trong quá trình đăng ký hoặc đặt hàng, bạn sẽ được nhắc cung cấp thông tin cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn: tên, địa chỉ giao hàng, số điện thoại và địa chỉ email. Thông tin cá nhân này được sử dụng để thực hiện lên đơn đặt hàng, liên lạc trao đổi các vấn đề liên quan và sử dụng cho các mục đích tiếp thị nội bộ. 

Khách hàng Wholesale

Chúng tôi đưa ra biểu mẫu yêu cầu cung cấp các thông tin cần thiết, bao gồm nhưng không giới hạn: Họ tên người liên hệ, tên doanh nghiệp, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại, số VAT, số hóa đơn, địa chỉ giao hàng và thông tin khác về doanh nghiệp của bạn, như: loại hình kinh doanh, thiết bị và khối lượng ước tính hàng tháng. Sau đó chúng tôi sử dụng thông tin được cung cấp để liên hệ và thảo luận về các yêu cầu của bạn.

Đăng ký nhận bản tin

Trang web của chúng tôi cho phép bạn nhập tên và địa chỉ email để đăng ký nhận bản tin bán lẻ. Đối với khách hàng bán buôn mới, chúng tôi cung cấp cho bạn lựa chọn đăng ký nhận bản tin bán buôn thông qua hình thức đăng ký. Với sự đồng ý của bạn, chúng tôi có thể cập nhật cho bạn tất cả các sản phẩm, dịch vụ và tin tức mới nhất.

Thông tin phi cá nhân

Chúng tôi thu thập thông tin phi cá nhân về người dùng bất cứ khi nào họ tương tác với trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi. Thông tin phi cá nhân có thể bao gồm tên thiết bị, loại thiết bị và thông tin kỹ thuật về phương tiện kết nối của người dùng với ứng dụng của chúng tôi, chẳng hạn như hệ điều hành và nhà cung cấp dịch vụ Internet được sử dụng và các thông tin tương tự khác.

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie để phân tích, thống kê nhằm thấu hiểu hành vi người dùng, quản trị trang web, điều chỉnh và cải thiện trải nghiệm người dùng. Bất kỳ thông tin nào được thu thập bằng cách sử dụng cookie đều được tổng hợp trên cơ sở ẩn danh tổng hợp.

Hầu hết các trình duyệt web tự động chấp nhận cookie, tuy nhiên, bạn có thể xóa hoặc tắt cookie bằng các cài đặt trong trình duyệt của mình. Xin lưu ý rằng trang web của chúng tôi sử dụng cookie để giúp bạn đăng nhập, vì vậy việc tắt cookie có thể làm giảm trải nghiệm dịch vụ.

B. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN VÀ ĐỐI TƯỢNG TIẾP CẬN THÔNG TIN

Một, một số hoặc tất cả các thông tin trên có thể được yêu cầu để cung cấp cho bạn dịch vụ và trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng Trang web của chúng tôi. Cụ thể, thông tin cá nhân của bạn có thể được chúng tôi sử dụng vì những mục đích sau:

Sử dụng nội bộ

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ khách hàng phù hợp. Ngoài ra, thông tin cá nhân của bạn cũng có thể được sử dụng để cải thiện nội dung và bố cục trang web, cải thiện khả năng tiếp cận và phục vụ cho hoạt động tiếp thị của chúng tôi (bao gồm tiếp thị dịch vụ và sản phẩm), cung cấp quảng cáo đáp ứng đúng nhu cầu của bạn và để xác định thông tin thị trường chung về khách truy cập vào trang web.

Liên hệ với bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp để liên lạc, trảo đổi với bạn về trang web cũng như các đơn đặt hàng. Nếu bạn đăng ký nhận bản tin của chúng tôi bằng email của bạn, chúng tôi sẽ sử dụng nó để cung cấp thông tin cho bạn. Chúng tôi luôn cung cấp tùy chọn từ chối nhận email mỗi khi chúng tôi gửi bản tin.

Sử dụng bên ngoài

Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc cho thuê thông tin cá nhân của người dùng. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin nhân khẩu học chung không được liên kết với bất kỳ thông tin cá nhân nào liên quan đến khách truy cập và người dùng với các đối tác kinh doanh, các chi nhánh và nhà quảng cáo đáng tin cậy cho các mục đích nêu trên. Chúng tôi có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để giúp chúng tôi điều hành các hoạt động kinh doanh và ứng dụng hoặc điều hành các hoạt động thay mặt chúng tôi, chẳng hạn như gửi các bản tin hoặc khảo sát. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba này cho các mục đích giới hạn.

Với sự đồng ý của bạn, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các đối tác kinh doanh mà chúng tôi có thể cùng cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc sản phẩm hoặc dịch vụ của họ có thể được cung cấp thông qua các dịch vụ của chúng tôi. Bạn có thể biết khi nào bên thứ ba tham gia vào sản phẩm hoặc dịch vụ vì tên của họ sẽ xuất hiện, một mình hoặc với chúng tôi. Nếu bạn chọn sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ này, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về bạn, bao gồm thông tin cá nhân của bạn với các đối tác đó. Xin lưu ý rằng chúng tôi không kiểm soát thực tiễn bảo mật của các đối tác kinh doanh bên thứ ba này. Nếu bạn không muốn cho phép bên thứ ba đó sử dụng thông tin của mình, bạn có thể từ chối bằng cách liên hệ trực tiếp với bên thứ ba đó. 

C. THỜI GIAN LƯU TRỮ VÀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT DỮ LIỆU

Chúng tôi áp dụng các biện pháp thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu phù hợp và các biện pháp bảo mật để bảo vệ chống truy cập trái phép, thay đổi, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin cá nhân, tên người dùng, mật khẩu, thông tin giao dịch và dữ liệu được lưu trữ trên trang web của chúng tôi. Mọi thông tin sử dụng được thu thập thông qua các ứng dụng của chúng tôi đều được ẩn danh và không thể được sử dụng để nhận dạng người dùng. Thông tin của bạn chỉ được truy cập theo hình thức cấp quyền để thực hiện các tác vụ cần thiết.

Thông tin mà chúng tôi thu thập, truy cập hoặc xử lý sẽ chỉ được lưu giữ miễn là cần thiết cho việc thực hiện các mục đích nêu trên, trừ khi có quy định khác trong thỏa thuận giữa bạn và Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất 43 dịch vụ hoặc theo yêu cầu hoặc ủy quyền của pháp luật. Thông tin cá nhân không còn cần thiết sẽ bị hủy hoặc xóa.

D. PHƯƠNG THỨC THAY ĐỔI THÔNG TIN

Chúng tôi tôn trọng quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi cập nhật thông tin cá nhân của bạn hoặc sửa bất kỳ thông tin sai lệch nào. Bạn cũng có thể thực hiện các quyền của mình, theo luật hiện hành, để yêu cầu chúng tôi xóa hoặc hạn chế quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn. Một số thông tin chúng tôi có thể cần giữ lại vì các mục đích hợp pháp. Nếu bạn cần hỗ trợ sửa chữa, cập nhật hoặc xoá thông tin cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi với yêu cầu của bạn tại services@43factory.coffee

E. CƠ SỞ PHÁP LÝ

Đồng ý – Bằng cách tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi thông qua trang web này, bạn đồng ý với việc thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn bởi Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ 43 theo cách được nêu trong Chính sách bảo mật này.

Lợi ích hợp pháp – nếu việc xử lý là cần thiết cho lợi ích của bạn, ví dụ, thông báo cho bạn về sự chậm trễ trong việc giao hàng của bạn, điều này được thực hiện bằng cách sử dụng lợi ích hợp pháp làm cơ sở pháp lý.

F. TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA

Người dùng có thể tìm thấy quảng cáo hoặc nội dung khác trên trang web của chúng tôi liên kết đến các trang web và dịch vụ của các đối tác, nhà cung cấp, nhà quảng cáo, nhà tài trợ, nhà cấp phép và các bên thứ ba khác của chúng tôi. Chúng tôi không kiểm soát nội dung hoặc liên kết xuất hiện trên các trang web này và không chịu trách nhiệm đối với các thông lệ được sử dụng bởi các trang web được liên kết từ trang web của chúng tôi. Ngoài ra, các trang web hoặc dịch vụ này, bao gồm nội dung và liên kết của chúng, có thể liên tục thay đổi. Các trang web và dịch vụ này có thể có chính sách bảo mật và chính sách dịch vụ khách hàng của riêng họ. Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét các chính sách bảo mật của các trang web đó trước khi tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho họ.

G. CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH

43 Factory Coffee Roaster có toàn quyền cập nhật chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào. Sau khi thực hiện, chúng tôi sẽ sửa lại ngày cập nhật ở cuối trang này. Chúng tôi khuyến khích người dùng thường xuyên kiểm tra trang này để cập nhật bất kỳ thay đổi nào về cách chúng tôi đang bảo vệ thông tin cá nhân được thu thập. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn có trách nhiệm xem xét chính sách quyền riêng tư này định kỳ và nhận thức đầy đủ được các sửa đổi.

H. LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại: services@43factory.coffee

Tài liệu này được cập nhật lần cuối vào ngày 1 tháng 4 năm 2020

Cập nhật lần cuối: 16/04/2020