Trải nghiệm hoàn hảo hơn cùng Hunter Subscription

CHÚNG TÔIABOUT |Tuyển dụng

Với tất cả sự nhiệt huyết, tình yêu và trách nhiệm dành cho những hạt cà, bánh xe nhỏ 43 FACTORY luôn chăm chút cho từng bước đi, mỗi công đoạn, để những bánh răng trong quy trình thế giới luôn ăn khớp với nhau và giá trị đích thực của hạt cà tiếp tục được ghi nhớ. Và để bánh xe nhỏ ấy vận hành và đồng điệu với quy trình lớn kia, 43 FACTORY mong ngóng những người “công nhân” có tình yêu nhiệt thành với hạt cà.