Trải nghiệm hoàn hảo hơn cùng Hunter Subscription

43 Factory Coffee Roaster luôn mong bạn thấu hiểu giá trị và tầng sâu ý nghĩa sau mỗi tách cà bạn thưởng, để sự phát triển ngành mang tính bền vững và lâu bền. Chúng tôi mong từng yếu tố nuôi lớn cây non, từng khâu trong quy trình tạo nên hạt cà – từ người nông dân phía bên kia địa cầu, hay đại dương bao la đưa bao cà nhân đượm yêu thương đến muôn nơi, và cả bàn tay chăm chút của những barista đầy tâm huyết – được hiểu, được yêu và được trân trọng.
Chúng tôi muốn tạo nên một cộng đồng cởi mở và bền vững, nơi mọi người – nhân viên, khách hàng, nhà cung ứng – cảm thấy an toàn, được hỗ trợ trong việc tìm kiếm cơ hội, phát triển bản thân và xây dựng ngành vững mạnh. Chúng tôi tôn vinh sự đa dạng và đa văn hoá, tính minh bạch và sự công tâm. Chúng tôi hướng đến sự phát triển chung của nhân loại.