Trải nghiệm hoàn hảo hơn cùng Hunter Subscription

HỖ TRỢSUPPORT | CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

1. Mô tả sản phẩm và trình bày hàng hóa trên trang web 43 FACTORY COFFEE ROASTER trong quá trình triển khai chiến dịch bán hàng không cấu thành đề nghị ràng buộc về mặt pháp lý, mà chỉ là lời mời khách hàng tư nhân đặt hàng hoặc dịch vụ. Đồng thời, không có yêu cầu pháp lý về tính khả dụng và khả năng cung cấp các sản phẩm được quảng cáo.

2. 43 FACTORY COFFEE ROASTER có toàn quyền trong việc quyết định tổ chức và đưa ra các điều kiện riêng cho các khóa học.

3. Bằng cách gửi yêu cầu đặt hàng trực tuyến đến chúng tôi, bạn đang đưa ra một đề nghị mang tính ràng buộc và tính pháp lý. Ngay sau khi hoàn thành thao tác đặt hàng, người dùng sẽ nhận được một email tự động xác nhận việc đặt hàng của bạn.

4. Tất cả hàng hóa vẫn là tài sản của 43 FACTORY COFFEE ROASTER cho đến khi người dùng thanh toán đầy đủ các chi phí và giải quyết toàn bộ các khiếu nại phát sinh trong quá trình mua hàng. Người dùng không có quyền định đoạt hàng hóa trước khi chuyển quyền sở hữu. Bất kỳ bên thứ 3 nào đưa ra yêu cầu đối với hàng hoá, người dùng có nghĩa vụ thông báo cho 43 FACTORY COFFEE ROASTER ngay lập tức. Sau khi nhận yêu cầu đặt hàng, nếu sản phẩm không có sẵn, chúng tôi sẽ thông báo ngay cho người dùng và hoàn trả mọi khoản thanh toán đã nhận. Đối với các sản phẩm cần đặt hàng trước, sau khi nhận yêu cầu đặt hàng, nếu 43 FACTORY COFFEE ROASTER không thể cung cấp sản phẩm theo như cam kết do lỗi từ nhà cung cấp, chúng tôi sẽ thông báo ngay cho người dùng và hoàn trả mọi khoản thanh toán đã nhận.

5. 43 FACTORY COFFEE ROASTER có quyền từ chối bất kỳ đề nghị nào mà không cần lý do. 43 FACTORY COFFEE ROASTER đặc biệt có quyền từ chối để nghị giao hàng bên ngoài Việt Nam.

6. 43 FACTORY COFFEE ROASTER không loại trừ rằng các điều khoản và điều kiện bổ sung có thể áp dụng cho việc mua hàng hóa hoặc dịch vụ và cho các phần hoặc tính năng cụ thể của trang web, bao gồm các cuộc thi, chương trình khuyến mãi và các hoạt động tương tự khác. Bằng cách tham chiếu này, người dùng đồng ý rằng các điều khoản này được bao gồm trong Điều khoản sử dụng. Người dùng đồng ý và cam kết tuân thủ các điều khoản và điều kiện bổ sung này. Nếu có mâu thuẫn giữa các Điều khoản sử dụng này và các điều khoản và điều kiện áp dụng cho một phần cụ thể của trang web hoặc cho bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp trên hoặc thông qua trang web, các điều khoản và điều kiện áp dụng được quy định cụ thể sẽ được áp dụng cho việc sử dụng phần hoặc dịch vụ cụ thể đó.

7. Nghĩa vụ của 43 FACTORY COFFEE ROASTER liên quan đến các dịch vụ và sản phẩm chỉ bị chi phối bởi các thoả thuận giữa 43 FACTORY COFFEE ROASTER với nhà cung cấp; do đó, không nội dung nào trên trang web này có đủ chức năng pháp lý để thay đổi các thoả thuận đó.

8. 43 FACTORY COFFEE ROASTER có quyền thay đổi bất kỳ dịch vụ và/hoặc sản phẩm nào được cung cấp trên trang web mà không cần thông báo bất cứ lúc nào. Các tài liệu trên trang web liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ có thể đã lỗi thời. 43 FACTORY COFFEE ROASTER không cam kết sửa chữa và/hoặc cập nhật các tài liệu đó và không chịu trách nhiệm về vấn đề này.

9. 43 FACTORY COFFEE ROASTER chấp nhận thanh toán bằng các hình thức sau: thẻ quốc tế, thẻ ATM nội địa, internet banking, QR-pay, ví điện tử thông qua đối tác thứ ba là Ví điện tử và Cổng Thanh toán Trực tuyến VnPay.

 

Cập nhật lần cuối: Ngày 09/06/2021