Trải nghiệm hoàn hảo hơn cùng Hunter Subscription

CHỨNG NHẬN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG – BỘ SƯU TẬP ĐÁNG MƠ ƯỚC  CỦA NHỮNG TÍN ĐỒ CÀ PHÊ

Vì sự phát triển bền vững của ngành cà phê, giúp mang lại lợi ích cho toàn thể các cá nhân trong chuỗi cung ứng, kiến tạo nên giá trị đích thực, các Chứng nhận Phát triển bền vững được xây dựng và phát triển. Đây là bộ sưu tập mà những tín đồ cà phê làm việc và cống hiến để đạt được.

FAIR TRADE CERTIFIED

Tại Hoa Kỳ, có 3 chứng nhận chính cho các sản phẩm thoả mãn điều kiện thương mại bình đẳng: Fair Trade USA, Fairtrade America (Thành viên của Fairtrade International) và IMO Fair of Life. Các chứng nhận hoạt động nhằm xây dựng một nền kinh tế công bằng, hỗ trợ một đời sống tốt hơn cho những gia đình nông dân thông qua việc cung cấp thị trường, phát triển các mối quan hệ thương mại bền vững, công bằng và nâng cao nhận thức của người tiêu dùng. Cà phê thu mua từ các hợp tác xã được công nhận Fair Trade sẽ có giá bằng hoặc cao hơn mức giá tối thiểu, thiết lập bởi Fair Trade International.

Fair Trade Certified được phát triển, giúp thúc đẩy ý nghĩa kinh tế, xã hội và dân chủ của việc sản xuất và tiêu dùng cà phê. Các nỗ lực truyền thông được thực hiện tích cực để người tiêu dùng công nhận và nhận diện chứng nhận này. Chứng nhận Fair Trade được thực hiện hàng năm.

USDA ORGANIC

Hữu cơ là hệ thống thực phẩm được kiểm soát và giám sát chặt chẽ nhất ở Hoa Kỳ. Chứng nhận hữu cơ USDA đã được đưa ra để tạo nên một hệ thống nông nghiệp bền vững có kiểm chứng, sản xuất thực phẩm hài hòa với tự nhiên, hỗ trợ đa dạng sinh học và tăng cường sức khỏe của nguồn đất. Cà phê bán dưới dạng hữu cơ có chứng nhận tại Hoa Kỳ phải được sản xuất theo tiêu chuẩn thiết lập bởi Chương trình Hữu cơ Quốc gia USDA. Yêu cầu của con dấu hữu cơ bao gồm loại bỏ việc sử dụng các chất bị cấm trên nguồn đất trong ít nhất ba năm. Các chất bị cấm bao gồm các loại thuốc trừ sâu tổng hợp, thuốc diệt cỏ và phân bón. Các thành phần vô cơ nhỏ được sử dụng trong chế biến phải nằm trong danh sách các chất được phê duyệt, được biết đến là Danh sách Quốc gia. Người sản xuất và người mua sẽ chịu phí hàng năm để kiểm tra và chứng nhận.

Môi trường, nông trại và tiêu chuẩn sản xuất là những tiêu chí cho sự tồn tại và phát triểu của USDA Organic. Chứng nhận này được kiểm duyệt hàng năm, đến từ các chuyên gia của tổ chức.

RAINFOREST ALLIANCE

Chứng nhận Rainforest Alliance (RFA) chỉ dấu một trang trại đáng tin cậy, đáp ứng các tiêu chuẩn bền vững liên quan đến yếu tố môi trường, xã hội và kinh tế. Để được chứng nhận, các nhà sản xuất phải đáp ứng các tiêu chí của Hệ thống Nông nghiệp bền vững (SAN), một liên minh của các nhóm bảo tồn. Các tiêu chuẩn SAN được xây dựng dựa trên các nguyên tắc canh tác bền vững, bao gồm bảo tồn đa dạng sinh học, cải thiện sinh kế và phúc lợi của người dân, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và hệ thống quản lý trang trại cũng như lập kế hoạch vận hành hiệu quả. Chỉ cần 30% cà phê của một nhà sản xuất đáp ứng các điều kiện RFA, bao bì của chủ hộ sẽ được sử dụng chứng nhận Rainforest Alliance. Kiểm toán được thực hiện hàng năm bởi các kiểm toán viên chuyên nghiệp, bao gồm cả nhóm các nhà sinh vật học và nông học được SAN ủy quyền, giám sát.

Chứng nhận Rainforest Alliance được phát triển vì những giá trị bền vững xoay quanh hạt cà phê: duy trì đa dạng sinh học, sự phát triển của cộng đồng, quyền lao động và phương thức canh tác, hướng đến việc quản lý nông hộ toàn diện, bền vững.

SMITHSONIAN BIRD FRIENDLY

Được phát triển bởi các nhà sinh thái học tại Trung tâm Chim di cư Smithsonian (SMBC) để đảm bảo các điều kiện nông lâm nhiệt đới được duy trì, tạo môi trường cho các loài chim di cư sinh sống. Chứng nhận này sở hữu các tiêu chuẩn về môi trường sống cao và khắt khe nhất trong tất cả các chứng nhận. Tiêu chí bao gồm một tán cây cao ít nhất 12 mét là môi trường sống của các loài chim bản địa. Các tán cây cũng phải có ít nhất hai lớp thực vật, bao gồm mười loài cây gỗ phân tán khắp khu vực sản xuất, cung cấp tối thiểu 40 phần trăm bóng râm sau khi cắt tỉa. Cà phê tại khu vực cũng phải có chứng nhận hữu cơ. Phiên kiểm tra diễn ra ba năm một lần, phối hợp với đợt kiểm tra hữu cơ.

UTZ CERTIFIED

Utz tập trung nhấn mạnh tính minh bạch và khả năng truy xuất nguồn gốc trong chuỗi cung ứng, cũng như cải thiện hiệu quả kinh tế thông qua năng suất và hoạt động chuyên nghiệp của trang trại. Chứng nhận yêu cầu nông dân tuân thủ các điểm kiểm soát bắt buộc; số lượng yêu cầu tăng trong thời gian bốn năm.

Lưu ý: Chứng nhận Utz được hợp nhất với Rainforest Alliance vào cuối năm 2017. Tổ chức được sáp nhập được gọi là Rainforest Alliance và tập trung vào các vấn đề về biến đổi khí hậu, phá rừng, nghèo đói và canh tác không bền vững. Thông một chứng nhận duy nhất, hai tổ chức hy vọng sẽ đơn giản hóa quy trình chứng nhận cho nông dân và trao quyền cho các công ty xây dựng chuỗi cung ứng có trách nhiệm cũng như hiệu quả hơn.

4C COMMON CODE

Chứng nhận 4 C Common Code ra đời vào năm 2003 với tư cách là một dự án hợp tác công từ giữa ngành cà phê với Tổ chức hợp tác phát triển của Đức. Mục đích của nó là để thúc đẩy đối thoại đa phương giữa các bên liên quan để xác định quy tắc ứng xử vì sự phát triển bền vững, bao gồm phát triển kinh tế, xã hội và môi trường.

Cuối năm 2009, 4C đã công bố mức tăng trưởng năm 2009 với hơn 150% doanh số. Một con số ấn tượng trong kinh doanh của ngành. Nhãn được thiết kế để cung cấp cho các nhà khai thác trong chuỗi tiếp thị cà phê sinh kế bền vững, dựa trên khía cạnh xã hội, môi trường và kinh tế, với các quan niệm:

“Sản xuất cà phê chỉ có thể bền vững khi nó cung cấp điều kiện sống hoàn thiện và điều kiện làm việc tích cực cho nông dân cũng như gia đình họ.

Bảo vệ môi trường, như rừng nguyên sinh và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên như nguồn nước, nguồn đất, đa dạng sinh học và năng lượng là những thành phần thiết yếu của sản xuất cà phê bền vững và chế biến sau khi thu hoạch.
Khả năng phát triển của kinh tế là nền tảng cho sự bền vững xã hội và môi trường”.

Rate this news