Trải nghiệm hoàn hảo hơn cùng Hunter Subscription

HAFURSA

500,000 VNĐ

  • Xuất xứ Ethiopia
  • Nông trại Haru Washing Station
  • Giống Dega, Kudhume, Wolisho
  • Năm thu hoạch 02/2020
  • Độ cao 1995 - 2020 mét so với mực nước biển
  • Phương pháp sơ chế Tự nhiên
  • Decaf Swiss Water Processed
  • Trọng lượng 250gram

Gooseberry, Lime, Nectarine

Gooseberry, Lime, Nectarine

Sản phẩm có điểm đánh giá 87,75/100 theo thang điểm của Hiệp hội Cà phê Thế giới SCA

TỒN KHO

SỐ LƯỢNG

Mua hàng

HAFURSA

Hợp tác xã Haru là một phần của Liên minh Hợp tác xã Nông dân Cà phê Yirgacheffe từ năm 2003. Được thành lập để mang lại kết nối tốt hơn cho nông dân từ thị trường bên ngoài và chất lượng tốt hơn đến thị trường từ nông dân, YCFCU hiện có 23 hợp tác xã thành viên.