Trải nghiệm hoàn hảo hơn cùng Hunter Subscription

Trải nghiệm

Câu chuyện cà phê

Giới thiệu các giống cà phê lai thích ứng với khí hậu ở Việt Nam

USDA coffee: World Markets and trade báo cáo, công bố vào tháng 6 năm 2021, dự đoán rằng con số sản lượng cà phê toàn cầu trong 2021/22 sẽ giảm 6,2% so với niên vụ trước. 

Để tìm hiểu thêm về thách thức này và những gì chúng ta có thể làm để chống lại nó, tôi đã nói chuyện với một số bên liên quan đang làm việc trong dự án BREEDCAFS ở Tây Bắc Việt Nam. Đọc tiếp để tìm hiểu những gì họ đã nói với tôi.

Thay đổi vị giác sau khi uống…

Từ "uống cà phê" đến "nếm", sự khác biệt thể hiện những thay đổi lớn đang diễn ra trong quan niệm tiêu dùng cà phê trên thế giới trong vài năm qua. Cùng với đó, chúng tôi cũng thấy được niềm đam mê và thái độ cởi mở hơn đối với cà phê, hiểu biết hơn, ủng hộ mạnh mẽ hơn và tôn trọng ngành cà phê. Tất cả những thay đổi này được thưởng thức trong một tách cà phê.