Thảo luận tư vấn

43

Thảo luận tư vấn

Thảo luận tư vấn

Thấu hiểu những trăn trở của người làm quản trị trong thời kỳ mới (nhân lực, thị trường...), 43 Factory hiểu được sứ mệnh của bản thân là phải luôn nỗ lực tiếp hỗ trợ cộng đồng barista giải quyết, khắc phục những vấn đề đang tồn tại; đồng thời chung tay xây dựng, phát triển ngành công nghiệp cà phê Việt Nam ngày một hưng thịnh hơn.

 

NỘI DUNG THẢO LUẬN

1. Những vấn đề mà đa số Barista đang gặp phải

( Xác định động lực, mục tiêu và phương hướng phát triển sự nghiệp, nhìn nhận và xây dựng hệ giá trị bản thân, hệ giá trị xã hội,...)

2. Những vấn đề mà Barista cần nắm

- Thông tin ngành

+ Cơ cấu ngành

+ Mối quan hệ của các mảng trong ngành

- Thông tin chuyển dịch ngành

+ Các làn sóng cà phê

+ Xu hướng tiêu dùng trên toàn cầu

+ Hiện trạng ngành cà phê Việt Nam

- Thông tin thị trường

+ Sự phát triển

+ Chu kỳ khủng hoảng

+ Vị trí thăng tiến  

- Thấu hiểu bản thân

+ Điểm mạnh, điểm yếu

+ Đam mê và sự phù hợp

+ Vị trí mong muốn của mình trong tương lai (gần, xa)

+ Giá trị bản thân, giá trị xã hội

3. Những điều mà Barista cần làm

- Hoàn thiện bản thân, khắc phục điểm yếu, phát triển điểm mạnh (Tinh thần, tư duy, kỹ năng, thể chất,...)

- Tạo cơ hội và vị thế riêng cho bản thân

- Kiến tạo giá trị xã hội; động lực phát triển ngành


* 1 buổi tư vấn trao đổi 2h, 20 người.
* Toàn bộ tư liệu hình ảnh đều lấy thực tế ở 43 Factory:
Cơ sở trang thiết bị, không gian roasting, cupping, brewing, diễn thuyết, nghiên cứu, …