Syphon (Siphon) là một phép thử mới trong cuộc đời thưởng cà phê.

Syphon có nghĩa là các thiết bị có liên quan đến dòng chảy của chất lỏng thông qua ống. Theo một nghĩa hẹp hơn, từ này đề cập đến nguyên lý bình thông nhau: “Trong bình thông nhau chứa cùng một chất lỏng đứng yên thì mực mặt thoáng của chất lỏng ở các nhánh luôn luôn cao bằng nhau”.

Thực tế, khái niệm "Syphon" mới chỉ đề cập đến một nửa quá trình pha chế cà phê. Trong phương pháp Syphon, có 2 giai đoạn:

- Giai đoạn 1: Người pha chế tạo nhiệt cho bình ở dưới, khiến áp suất trong bình tăng cao, đẩy nước đi ngược lên bình trên. Người pha chế lúc này sẽ cho cà phê được rang và xay vào bình nước ở trên. 

- Giai đoạn 2: Nhiệt ở bình dưới được giảm, theo đó áp suất giảm. Do đó, nước ở bình trên, nay đã có trong mình tinh chất cà phê, từ từ đi qua phễu lọc và trở lại bình dưới theo nguyên lý bình thông nhau, là phần "Syphon" của phương pháp. 

Cà phê lúc này sẵn sàng được thưởng thức, với chặng đường "gian nan" chống lại lực hút đi lên, rồi lại chấp nhận định luật vật lý, chắt lọc những giọt cà từ nhiều câu chuyện.