Trải nghiệm hoàn hảo hơn cùng Hunter Subscription

ROTHECA WOMEN’S PROJECT – DECAF COFFEE

440,000 VNĐ

  • Xuất xứ Burundi
  • Nông trại Muramba & Butihinda
  • Giống Bourbon
  • Năm thu hoạch 07/2020
  • Độ cao 1500 - 1800 mét so với mực nước biển
  • Phương pháp sơ chế Ướt
  • Decaf Swiss Water Processed
  • Trọng lương 250gram

Blackcurrant, Chocolate, Sugar cane

Blackcurrant, Chocolate, Sugar cane

Sản phẩm có điểm đánh giá 85/100 theo thang điểm của Hiệp hội Cà phê Thế giới SCA

TỒN KHO

SỐ LƯỢNG

Mua hàng

ROTHECA WOMEN’S PROJECT – DECAF COFFEE

Dự án cà phê Rotheca Women’s Project Swiss Water Process (SWP) là kết quả của sự hợp tác bởi hơn 2.400 nhà sản xuất canh tác ở các tỉnh Muyinga và Kirundo, những người đóng góp cho các trạm sơ chế Muramba và Butihinda. Muramba và Butihinda là một phần của mạng lưới bảy nhà máy sơ chế ướt do Angele Ciza, chủ sở hữu của Công ty Liên kết Kahawa (Kalico), sở hữu và điều hành.