RB - FINCA SAN LUIS OMAR ARANGO TINOCO COLOMBIA

43

RB - FINCA SAN LUIS OMAR ARANGO TINOCO COLOMBIA

RB - FINCA SAN LUIS OMAR ARANGO TINOCO COLOMBIA

Price: 300.000 đ
Xuất xứ: Colombia
Khu vực: Libano, Tolima
Nông trại: Omar Arango Tinoco
Giống: Typica
Độ cao trồng (so với mặt nước biển): 1700 m
Phương pháp sơ chế: Honey (Bán ướt)

Mơ, mật ong, xoài, đào, vỏ cam

87

Sản phẩm có điểm đánh giá 87/100 theo thang điểm của Hiệp hội Cà phê Thế giới SCA

SƠ LƯỢC VỀ NÔNG TRẠI FINCA SAN LUIS OMAR ARANGO TINOCO 

Finca San Luis nằm ở Tolima, thuộc sở hữu của gia đình Arando Tinoco trong hơn ba thập kỷ và được quản lý bởi ông Omar trong hơn 15 năm qua. Khi nhận thấy rằng giá phân bón ngày càng tăng cao và phân bón có ảnh hưởng không tốt đến chất lượng đất, chất lượng hạt cà phê, ông Omar quyết định chuyển đổi mô hình nông trại, biến nông trại Finca San Luis trở thành nông trại hữu cơ, phát triển tự nhiên và hạn chế tối đa các chất bảo quản, phân bón hoá học.

Nông trại trồng nhiều giống cây cà phê đặc trưng, như Typica; Bourbon và Caturra. Ngoài ra, việc trồng thêm các cây cao với mật độ phù hợp đã giúp nguồn đất tại nông trại dồi dào chất dinh dưỡng, đặc biệt là nitơ, và tạo tầng không gian cho cây cà phê phát triển tốt nhất. Việc hạn chế sử dụng các chất hoá học trong quá trình ươm mầm và nuôi dưỡng có thể tác động không nhỏ đến năng suất cà phê, tuy nhiên ông Omar tin rằng, với phương pháp hữu cơ, chất lượng và sản lượng cà phê sẽ ngày càng được cải thiện hơn nữa.