Phòng rang

43

Phòng rang

Phòng rang

43 Factory hiểu được tầm quan trọng trong sự hòa hợp giữa người pha chế và những hạt cà phê. Vì vậy, chúng tôi cung cấp dịch vụ cho thuê phòng rang với hệ thống thiết bị máy móc cao cấp, hiện đại, đáp ứng nhu cầu của các cá nhân, tổ chức.