Phòng lab

43

Phòng lab

Phòng lab

Để thực hiện sứ mệnh cùng nhau thúc đẩy ngành cà phê, 43 Factory cung cấp dịch vụ cho thuê phòng lab phù hợp tiến hành những khóa training, cupping và nghiên cứu khoa học, với trang thiết bị hiện đại và công cụ tiện nghi:
- EK 43 Grinder
- EK 43s Grinder
- Strada MP 2 Group
- Các thiết bị khác