Trải nghiệm hoàn hảo hơn cùng Hunter Subscription

banner

Trong hầu hết các lĩnh vực, cán cân bình đẳng giữa Nam-Nữ và các giới tính khác luôn tồn tại sự chênh lệch không nhỏ. Chuỗi cung ứng cà phê cũng không phải ngoại lệ. Những nhà hoạt động và người đứng đầu ngành cà phê đang làm hết sức có thể để xây dựng nên một môi trường tích cực cùng sự phát triển bền vững, mang ý nghĩa và cân bằng giá trị nhất cho chuỗi cung ứng cà phê.

“Công bằng” là mục tiêu dẫn đến những cuộc tranh luận tầm quốc gia và quốc tế về chủng tộc, kinh tế, nguồn gốc quốc gia, xu hướng giới tính, tuổi tác, tôn giáo, giới tính…

Nhưng…

Để hiểu rõ thực tế thế giới đang tiến xa đến đâu trong việc xây dựng bình đẳng giới, hãy cùng xem các kết quả từ Báo cáo khoảng cách giới tính toàn cầu của Diễn đàn kinh tế thế giới. Ra mắt vào năm 2006, Báo cáo thường niên thể hiện chi tiết sự chênh lệch giới tính toàn cầu và đo lường sự thay đổi của những chênh lệch này theo thời gian. Theo báo cáo năm 2018, thế giới đang KHÔNG hướng đến một tương lai công bằng về kinh tế cho mọi người.

Mặc dù báo cáo về khoảng cách giới ở một số lĩnh vực đang ở mức tích cực, như khoảng cách giới trong trình độ học vấn, khoảng cách về khả năng tham gia cũng như cơ hội kinh tế đã mở rộng. Nhưng báo cáo năm 2017 lại chỉ ra rằng khoảng cách giới kinh tế đã quay trở lại điểm tụt hậu vào năm 2008, sau khi đạt đỉnh vào năm 2013. Đến năm 2018 khoảng cách giới vẫn duy trì sự cách biệt.

Các công ty cà phê có cơ hội hành động để thu hẹp khoảng cách nếu hiểu rõ hơn về vị trí của ngành.

/1/ KHẢO SÁT CÔNG BẰNG GIỚI TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP CÀ PHÊ

Các hoạt động thu mua cà phê của ngành công nghiệp cà phê có thể tạo ra tác động trực tiếp và đáng kể lên hạng mục kinh tế trong khoảng cách về cơ hội. Cà phê là một phần quan trọng của nền kinh tế toàn cầu. Tùy thuộc vào vị trí trong dòng giá trị, mọi người sẽ có một quan điểm khác nhau về cách ngành công nghiệp đang hoạt động dựa trên sự chênh lệch giới tính kinh tế. Tuy nhiên, nếu không thu thập dữ liệu liên quan đến thống kê trong ngành công nghiệp cà phê, quan điểm cá nhân không thể tái hiện một bức tranh đầy đủ.

Cà phê là một ngành công nghiệp dựa trên nền nông nghiệp sản xuất nhỏ lẻ và được xây dựng dựa trên chất lượng của nguyên liệu thô. Người phụ nữ trong các hộ sản xuất nhỏ thường thực hiện phần lớn các giai đoạn đầu của quá trình sản xuất tại trang trại gia đình: trồng, cắt tỉa, thu hoạch và phân loại, theo báo cáo của The Forward Forward, được phát hành bởi The Partnership for Gender Equity (PGE) năm 2015. Đàn ông, với vai trò trụ cột trong trang trại quy mô gia đình, thường kiểm soát các giai đoạn sản xuất sau: vận chuyển cà phê và đưa ra thị trường.

Sự phân công lao động này chỉ ra thực tế những người phụ nữ thường có tác động quan trọng đến chất lượng cà phê. Bởi vậy, đối với nhiều tổ chức sản xuất, bình đẳng giới rất quan trọng đến doanh nghiệp và cách thức làm việc. Để đảm bảo nông dân nữ chịu trách nhiệm về các khâu quan trọng, quyết định chất lượng của chu kỳ sản xuất cà phê, được đào tạo bài bản để duy trì chất lượng, các tổ chức sản xuất phải suy xét về vấn đề giới để đảm bảo sự công bằng trong quá trình truy cập thông tin, hưởng thụ dịch vụ và các quyền khác.

Một trong những mục tiêu của PGE là chia sẻ thông tin này với các công ty cà phê đang đưa ra quyết định mua hàng. PGE tin rằng họ có thể gợi ý vấn đề “Công bằng về giới sẽ tạo hiệu quả cho kinh doanh” đến các doanh nghiệp.

/2/ CÁC CHƯƠNG TRÌNH BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG NGUỒN CUNG ỨNG

Một số công ty đã thực hiện những bước đầu tiên để thăm dò các nhà cung cấp cà phê về bình đẳng giới. Trong số 162 người trong cuộc khảo sát, có 47 người (30%) được hỏi về việc xây dựng chương trình bình đẳng giới. Trong số đó, từ 5% – 75% cà phê của họ có nguồn gốc từ các nhà cung cấp đã phổ biến chương trình về giới.

Chương trình về giới bao gồm cung cấp “cà phê của phái nữ”, được định nghĩa là cà phê được trồng hoặc chế biến bởi phái nữ. Nhưng nó cũng có thể bao gồm giáo dục về công bằng giới tính trong gia đình hoặc đơn giản là đảm bảo sự bình đẳng giới trong đào tạo về chất lượng cà phê. Để đáp ứng việc mua hàng đến từ các nhà cung cấp có chương trình về giới, đại đa số những người được hỏi về giới tính chỉ tham khảo mua cà phê từ các nhà cung cấp nữ hoặc có mục tiêu tìm nguồn hàng từ các nông dân nữ. Sản lượng cà phê được cung cấp từ những nhà sản xuất nữ chiếm từ 3-100%.

Mặc dù còn một chặng đường dài để tiến tới công bằng giới, kết quả hiện nay vẫn rất tích cực bởi 21% số người trong cuộc khảo sát có chiến lược về giới hoặc chính sách giới xung quanh hoạt động giao thương (Các chiến lược khác nhau từ việc cố gắng tuyển dụng nhiều phụ nữ hơn, bán cho nhiều doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, tìm hiểu thông tin các nhà cung cấp về giới tính, đầu tư các dự án, tham gia các nền tảng khác nhau như IWCA và thu mua sản phẩm từ các nhà sản xuất nữ). Ngoài ra, 31,4% người được khảo sát đã có một chiến lược hoặc chính sách giới nội bộ, chẳng hạn như các hoạt động tuyển dụng nội bộ, vì vậy, sẽ không quá sức khi hy vọng các công ty này sẽ mở rộng chiến lược tuyển dụng của họ sang chiến lược mua sắm về giới.

Khi ngành công nghiệp cố gắng tìm kiếm sự minh bạch hơn, nó cũng có thể được coi là một chiến thắng mà 30% các cơ sở kinh doanh có thể yêu cầu các nhà cung cấp những chương trình giới. Con số trên mang nhiều ý nghĩa. Đầu tiên, ngành đang yêu cầu thông tin; thứ hai, các nhà sản xuất đang có phản ứng; và thứ ba, mở ra đối thoại giữa người mua và người bán.

Bên cạnh đó, trong số 162 người được hỏi, 25 người cho biết họ đang yêu cầu thông tin chính xác hơn về bình đẳng giới thông qua việc sử dụng các chỉ số, trong khi 13 người có các chỉ số giới tính được đưa vào hệ thống đo lường của họ. Thêm 8 công ty chỉ ra rằng việc tham gia cuộc khảo sát đã truyền cảm hứng cho họ suy nghĩ về việc áp dụng các biện pháp giới.

/3/ TẠI SAO KHOẢNG CÁCH GIỚI VẪN TỒN TẠI?

Mặc dù có một số điểm sáng trong dữ liệu, cuộc khảo sát chỉ ra vẫn còn tình trạng thiếu nhận thức về sự bất bình đẳng giới, điều này ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng cà phê. Một trong những câu hỏi quan trọng xuất hiện trong cuộc khảo sát là liệu bình đẳng giới là một phần của chiến lược mua sắm hay trong đo lường có thể là sự phân biệt đối xử trong tự nhiên.

Trong khi mọi người phản ứng với câu hỏi “điều gì tạo nên chủ nghĩa phân biệt giới tính”, PGE trả lời thông qua việc định nghĩa về công bằng: Cân nhắc về bình đẳng giới không có nghĩa là phải ngừng xem xét các cá nhân trên phương diện năng lực, nhu cầu hoặc cá tính mà bàn luận về bình đẳng giới là để chúng ta cảm thông và xoá bỏ những khác biệt tự nhiên. Trong trường hợp nông nghiệp sản xuất nhỏ, suy nghĩ về giới có nghĩa là các nhà cung cấp có những cân nhắc bổ sung dành cho phụ nữ để họ có thể tham gia các khóa đào tạo, như cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em hoặc cho phép phụ nữ đưa con đến các cuộc họp.

Một người bày tỏ lo ngại rằng yêu cầu các tổ chức sản xuất nói riêng chia sẻ thông tin về bình đẳng giới, thông qua các chỉ số, có thể gây ra gánh nặng không đáng có. Mối quan tâm này đã được nêu ra trong các cuộc thảo luận thẳng thắn giữa những người mua cà phê và đại diện tổ chức sản xuất trong loạt cuộc trò chuyện gần đây của Co-Design Lab. Mục tiêu của Co-Design Lab là đánh giá tính khả thi của việc thí điểm các tiêu chí giới tính cho các tổ chức sản xuất để giúp kết nối người mua và người bán quan tâm đến công bằng giới. Các cuộc thảo luận đã giúp đưa ra một loạt các tiêu chí quan tâm đến người mua cuối chuỗi thị trường và khả thi cho các tổ chức sản xuất báo cáo. Trong số 15 tổ chức sản xuất từ ​​khắp nơi trên thế giới, 12 tổ chức có thể cung cấp các danh mục con của dữ liệu về bình đẳng giới liên quan đến lãnh đạo, thành viên hoặc tiếp cận thông tin đất đai và tham gia đào tạo.

Nhiều đại diện tổ chức sản xuất trong cùng cuộc trò chuyện Co-Design Lab cũng thể hiện sự tự hào về một chiến lược giới hoặc chính sách giới. Họ cũng bày tỏ quan điểm rằng tập trung vào giới là quan trọng đối với công việc kinh doanh, để duy trì sản xuất cà phê và khả năng cung cấp cho người sản xuất một sinh kế. Hầu hết mọi người xem việc thu thập và báo cáo dữ liệu không phải là một gánh nặng quá mức mà là trách nhiệm đối với các thành viên và khách hàng.

/4/ HỢP TÁC VÀ CHIA SẺ KIẾN THỨC

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của PGE từ các cuộc trao đổi với Co-Design Lab là việc truy cập thông tin được trao quyền cho cả đại diện tổ chức sản xuất và các công ty thị trường. Các tổ chức sản xuất đã yêu cầu một cuộc đối thoại và hướng dẫn chi tiết cách chia sẻ, tiếp cận đối với công bằng giới, hiểu nó là điều gì đó dẫn đến việc tiếp cận thị trường lớn hơn vì dường như cuộc khảo sát đã xác nhận. Trong khi đó, các công ty muốn biết loại thông tin nào có ý nghĩa nhất và làm thế nào họ có thể dễ dàng truy cập thông tin.

Đến nay, Hub đã tập trung vào cách các công ty có thể đo lường tác động của các chương trình được liên kết với khung đo lường chung về giới tính đối với giới trong ngành cà phê, được phát triển bởi PGE với sự hỗ trợ từ Nền tảng cà phê toàn cầu (GCP). Nhóm #GenderMetrics này đã tập hợp các công ty hàng đầu như Kyagalanyi (Uganda), Thu hoạch bền vững, S & D Coffee and Tea, Falcon, Matthew Algie, Nestlé và Starbucks để chia sẻ các hoạt động hiện tại của họ trong hội thảo trên web, sàn trượt và tạo điều kiện thảo luận để thúc đẩy hợp tác và thảo luận thông tin.

“Càng nhiều công ty và tổ chức hợp tác, học hỏi lẫn nhau, họ càng có thể chia sẻ nhiều nguồn lực hơn với những người khác đang tìm cách phát triển phương pháp tiếp cận công bằng giới” ông Margaret Cuellar, lãnh đạo chiến lược bền vững của S & D Coffee and Tea khẳng định. Kiến thức nhiều hơn cũng có nghĩa là điểm khởi đầu mạnh mẽ hơn để tạo ra lời kêu gọi hành động mạnh mẽ cho mọi người.

Thông qua những nỗ lực này, PGE đang nỗ lực hỗ trợ người mua và người bán để chia sẻ thông tin, dữ liệu và bài học kinh nghiệm nhằm làm nổi bật tác động tiềm năng của toàn bộ chuỗi cung ứng khi chúng ta nói về công bằng giới. Trong một lĩnh vực mà tương lai của nó phụ thuộc vào sự thịnh vượng kinh tế của mọi người trong chuỗi cung ứng, điều quan trọng là ngành công nghiệp cà phê làm những gì có thể để giải quyết khoảng cách giới. Với sự tập trung gia tăng vào công bằng giới trong các mối quan hệ mua bán, ngành công nghiệp cà phê có cơ hội đưa sự tham gia kinh tế và khoảng cách cơ hội tăng cao, góp phần phát triển công bằng giới cho tất cả mọi người.

banner