Trải nghiệm hoàn hảo hơn cùng Hunter Subscription

USDA ĐỀ XUẤT CÁC QUY ĐỊNH CHẶT CHẼ HƠN

CHO CHỨNG NHẬN HỮU CƠ

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) đang đề xuất những thay đổi sâu rộng đối với các quy định của chương trình chứng nhận Hữu cơ, điều này sẽ có tác động sâu sắc đến ngành cà phê thông thường cũng như cà phê specialty.

Các tiêu chuẩn và quy định mới được đề xuất đã được công bố trên Cơ quan Đăng ký Liên bang vào ngày 5 tháng 8, thời gian bình luận hiện đang mở cho đến Thứ Hai, ngày 5 tháng 10. Nếu được thông qua, những thay đổi này sẽ là những sửa đổi quan trọng đầu tiên đối với các quy định chứng nhận. Hữu cơ kể từ lần đầu tiên được thông qua vào năm 2000.

Nhìn chung, các quy định mới yêu cầu giám sát chặt chẽ hơn trong toàn bộ chuỗi cung ứng các sản phẩm được chứng nhận Hữu cơ, bao gồm việc bổ sung các yêu cầu tuân thủ mới và giám sát bổ sung đối với các thành viên trong chuỗi cung ứng như hợp tác xã nông nghiệp, nhà xuất khẩu và nhập khẩu hoặc các nhà sản xuất sản phẩm đóng gói như rang cà phê.

Dịch vụ Tiếp thị Nông nghiệp (AMS), chi nhánh của USDA giám sát Chương trình Hữu cơ Quốc gia (NOP), nói rằng sự phức tạp của chuỗi cung ứng kết hợp với sự tăng trưởng của thị trường sản phẩm hữu cơ trong 20 năm qua đã dẫn đến nhu cầu tăng cường giám sát.

“Sự phát triển và phức tạp của ngành công nghiệp hữu cơ hiện đại đã bộc lộ những hạn chế của các quy định hữu cơ hiện tại, bộc lộ những lỗ hổng trong giám sát và thực thi mà các quy định ban đầu không giải quyết được”, AMS viết trong đề xuất. “Việc thiếu các tiêu chuẩn rõ ràng và cụ thể trong các phần của quy định đôi khi dẫn đến các cách hiểu khác nhau về các quy định, thực tiễn không nhất quán và việc thực thi không đồng đều trong toàn ngành. Các chuỗi cung ứng hữu cơ ngày càng phức tạp làm giảm tính minh bạch và phức tạp hóa việc truy xuất nguồn gốc, tuy nhiên những yếu tố này rất cần thiết để tin tưởng vào nhãn hữu cơ. Ngoài ra, các doanh nghiệp hoạt động trong chuỗi cung ứng hữu cơ mà không có sự giám sát của NOP sẽ gây rủi ro cho tính toàn vẹn hữu cơ. Điều này có thể dẫn đến việc xử lý sai sản phẩm hữu cơ, mất tính toàn vẹn của sản phẩm hữu cơ và gian lận. Các điều khoản trong quy tắc được đề xuất này được thiết kế để giải quyết những rủi ro này”.

Organic Coffee

An organic coffee farm in Pasco, Peru. Daily Coffee News photo/Nick Brown

Theo USDA, tổng doanh số bán sản phẩm hữu cơ ở Hoa Kỳ đã tăng từ 3,4 tỷ USD năm 1997 lên 55,1 tỷ USD vào năm 2019.

Giống như chuối và ca cao, cà phê là một trong số ít các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu được sản xuất bên ngoài đất nước theo tiêu chuẩn “nhóm người trồng” của chương trình Hữu cơ, cho phép các nông hộ nhỏ đưa sản phẩm ra thị trường và có thể được chứng nhận là hữu cơ thông qua hợp tác xã.
Nghiên cứu thị trường mới nhất từ các công ty như Allied Market Research và ReportLinkers đề xuất rằng thị trường cà phê được chứng nhận Hữu cơ USDA năm ngoái tại Hoa Kỳ vào khoảng 5,7 đến 6,8 tỷ USD và đang tăng lên.

Trong khi cà phê được chứng nhận hữu cơ có xu hướng đắt hơn về giá, nhưng có rất ít dữ liệu liên quan đến chi phí so với lợi ích cho các nhà sản xuất, chế biến và rang cà phê. Cũng có rất ít dữ liệu liên quan đến số lượng cà phê được trồng theo phương pháp hữu cơ nhưng không được chứng nhận. Do đó số lượng cà phê được chứng nhận Hữu cơ được bán mà không có phí bảo hiểm như cà phê thông thường.

DCN dự kiến trong những tuần tới sẽ có nhiều hơn những thay đổi được đề xuất này và những tác động tiềm năng cụ thể của chúng đối với các nhà sản xuất, kinh doanh và rang xay cà phê.

 


 

Nguồn: Daily Coffee News

Link: https://dailycoffeenews.com/2020/08/12/usda-proposes-stricter-regulations-for-organic-certification/

Biên dịch: 43 Factory Coffee Roaster

 

Rate this news