Trải nghiệm hoàn hảo hơn cùng Hunter Subscription

BẢN ĐỒ

HỆ THỐNG CHUỖI GIÁ TRỊ CÀ PHÊ

Chúng ta uống hai tỷ tách cà phê mỗi ngày trong khi mỗi cốc có một câu chuyện riêng, những câu chuyện này có những điểm chung quan trọng giúp giải thích cách thức hoạt động của chuỗi giá trị cà phê.

 

Để nâng cao giá trị câu chuyện cà phê với sự đóng góp của nhiều thành viên trong chuỗi giá trị, SCA đã tạo ra một bản đồ hệ thống năng động và mở rộng.

Các hệ thống SCA hình thành từ sự thay đổi tư duy và phương pháp luận của hệ thống hướng dẫn hoạt động của Sáng kiến ​​Ứng phó Khủng hoảng giá SCA. Phương pháp tiếp cận hệ thống chuyển trọng tâm từ các bộ phận riêng lẻ của hệ thống sang cách các bộ phận được tổ chức, nhận ra rằng sự tương tác của các bộ phận không phải là tĩnh, mà là động và linh hoạt. Cách tiếp cận này cũng thừa nhận rằng sự thay đổi là phi tuyến tính và xảy ra ở nhiều cấp độ trên nhiều thang thời gian. 

Mua phiên bản kỹ thuật số của bản đồ trong cửa hàng SCA tại đây .

Bản đồ này phác thảo các mối quan hệ giữa các tác nhân và hành động chính trong ngành cà phê đặc sản (Specialty Coffee), qua đó minh họa sự phức tạp của hệ sinh thái tạo ra giá trị toàn cầu này, đồng thời phân tích các tác nhân vô hình trước đây và kể nhiều câu chuyện hơn. 

Cột trung tâm của bản đồ mô tả các hoạt động dễ nhận biết nhất của chuỗi giá trị cà phê đặc sản. Mỗi hoạt động tương ứng với một tác nhân chính, tên (tiếng Anh) của chúng thường phản ánh động từ — nông dân do nông dân làm, rang bởi thợ rang — nhưng cũng có thể liên quan đến các tác nhân khác. Đôi khi cùng một tác nhân tham gia vào nhiều hoạt động. 

Vòng ngoài của bản đồ mô tả các tác nhân bổ sung tạo điều kiện thuận lợi cho hành trình của cà phê và các giai đoạn chuyển đổi của nó.

Tìm hiểu thêm về Bản tóm tắt công việc về khủng hoảng giá, tại đây .

 


 

Nguồn: SCA

Link: https://sca.coffee/sca-news/announcements/systems-map

Biên dịch: 43 Factory Coffee Roaster

Rate this news