Trải nghiệm hoàn hảo hơn cùng Hunter Subscription

HỖ TRỢSUPPORT | MENU – XLIII COFFEE HỘI AN

MENU – XLIII COFFEE HỘI AN

PAYMENT METHOD
Cash
Credit cards
Debit cards
Mobile payments

SPECIALTY COFFEE

Mọi sản phẩm của XLIII Coffee khác biệt và nguyên bản vì mọi thứ đều tập trung và xoay quanh cà phê. Xưởng cung cấp những trải nghiệm cà phê Specialty đa dạng với 3 phương pháp pha chế shot – filter – milkbase. Đây không phải cái tên mà XLIII Coffee tự đặt, mà đó là cách tiếp cận và trải nghiệm cà phê nguyên bản được sử dụng rộng rãi.

 

XLIII Coffee không phủ nhận nghệ thuật từ các phương pháp pha, Xưởng tiếp cận cà phê theo một góc nhìn và khía cạnh đơn thuần hơn – lấy cà phê là trung tâm và cân đối tỉ lệ phù hợp với từng loại hạt được sử dụng tại đây. Đó cũng là cách để trân trọng nét đẹp thuần chất của mỗi hạt cà phê, của vùng trồng và người nông dân đã nhọc lòng chăm sóc.

PASTRY

BRUNCH

DESSERT