Trải nghiệm hoàn hảo hơn cùng Hunter Subscription

HỖ TRỢSUPPORT | MENU – XLIII COFFEE | ĐÀ NẴNG

MENU – XLIII COFFEE | ĐÀ NẴNG

PAYMENT METHOD
Cash
Credit cards
Debit cards
Mobile payments

SPECIALTY COFFEE

Mọi sản phẩm của 43 Factory Coffee Roaster khác biệt và nguyên bản vì mọi thứ đều tập trung và xoay quanh cà phê. Xưởng cung cấp những trải nghiệm cà phê Specialty đa dạng với 3 phương pháp pha chế shot – filter – milkbase. Đây không phải cái tên mà 43 Factory Coffee Roaster tự đặt, mà đó là cách tiếp cận và trải nghiệm cà phê nguyên bản được sử dụng rộng rãi.

43 Factory Coffee Roaster không phủ nhận nghệ thuật từ các phương pháp pha, Xưởng tiếp cận cà phê theo một góc nhìn và khía cạnh đơn thuần hơn – lấy cà phê là trung tâm và cân đối tỉ lệ phù hợp với từng loại hạt được sử dụng tại đây. Đó cũng là cách để trân trọng nét đẹp thuần chất của mỗi hạt cà phê, của vùng trồng và người nông dân đã nhọc lòng chăm sóc.

SPARKLING

PASTRY

BRUNCH

Sản xuất theo đơn đặt hàng

*Vui lòng lưu ý nhân viên về nhu cầu ăn kiêng hoặc các nguyên liệu gây dị úng khi gọi món

DESSERT