Kold Conical Burr 71mm

43

Kold Conical Burr 71mm

Kold Conical Burr 71mm

Price: Call
Đặc điểm kỹ thuật:

- Đường kính: lưỡi dao mài hình nón Ø71 mm