Being a Barista

43

How to be a barista

How to be a barista

- Bạn muốn nghiêm túc định hướng nghề nghiệp bản thân của mình là Barista?
- Bạn người muốn nắm bắt rõ về cơ cấu và xu hướng ngành cà phê?
- Bạn người muốn hiểu rõ hơn về qui trình tạo nên cốc cà phê ngon?
- Bạn người muốn xây dựng và hoàn thiện hồ sơ kỹ năng của Barista?
- Bạn người muốn hiện thực hóa giấc mơ được trở thành Barista có địa vị trong xã hội?
- Bạn người muốn tiếp cận và tự mình nghiên cứu các đề tài khoa học trong ngành cà phê?
- Bạn người muốn tạo ra giá trị thặng dư cho ngành, tạo ra phúc lợi cho đồng nghiệp, cho thế hệ trẻ?

Đến với khóa học “Being a Barista” học viên có cơ hội tiếp cận với các trang thiết bị tiên tiến, hiện đại, tài liệu kiến thức trực quan; tự mình hoàn thiện bản thân và định hướng nghề nghiệp với sự hỗ trợ tư vấn của giảng viên.

MÔ TẢ KHOÁ HỌC

Yêu cầu khoá học:

- Thời gian hoạt động là xuyên suốt 1 tháng.

- Sự tập trung và nghiêm túc với chính bản thân

- Trái tim và bộ óc mở.

Đối tượng mục tiêu:

- Những Barista chưa nhìn nhận được giá trị bản thân, chưa định hướng được tương lai nghề nghiệp.

- Những Barista mong muốn có cái nhìn khách quan và trực quan về ngành nhằm xây dựng và hoàn thiện hồ sơ kỹ năng của bản thân và định vị bản thân trong ngành.

- Những Barista đang mông lung với nghề nghiệp của mình.

- Những Barista muốn tiếp cận với công nghệ tiên tiến để phục vụ các đề tài nghiên cứu; muốn có đồng đội cùng tạo ra giá trị thặng dư cho ngành và phúc lợi cho ngành.

Học phí:

9.000.000 vnđ/người, đã bao gồm toàn bộ chi phí trong lúc triển khai như:

- Chi phí nguyên vật liệu thực hành.

- Chi phí nhiên liệu vận hành trang thiết bị.

- Chi phí khấu hao trang thiết bị.

Nộp trước ngày khai giảng 5 ngày sẽ được giảm 10%.

Số lượng:

- Tối đa 5 người/ khóa
 

Thời gian:

- Lớp A: 7h30 – 10h, từ thứ 2 đến thứ 6. Trong vòng 4 tuần.

- Lớp B: 13h30 – 16h, từ thứ 2 đến thứ 6. Trong vòng 4 tuần.
 

Nội quy:

- Ôn bài sau giờ học

- Có mặt tại lớp trước 5 phút khi lớp triển khai

Sau khóa học:

- Mọi người có thể xác định chính xác những gì mọi người sẽ trở thành.

- Mọi người có thể gọi mình là Barista.

- Mọi người có thể khẳng định giá trị của bản thân.

- Mọi người có thể tạo ra giá trị thặng dư cho ngành, tạo phúc lợi cho đồng nghiệp.

Nội dung khóa học:

- Tìm hiểu, phân tích xu hướng ngành cà phê.

- Định hình các mối quan hệ tương quan trong ngành cà phê.

- Định hình vị trí, sứ mệnh của Barista.

- Tìm hiểu kiến thức tổng quan ngành: From Farm to Cup.

- Xây dựng và hoàn thiện hồ sơ kỹ năng của Barista.

- Xác định hướng đi và xây dựng kế hoạch thực hiện.

- Tiếp cận với các phương pháp nghiên cứu khoa học, và thực nghiệm với các chủ đề.

* Cuối khóa học viên sẽ làm báo cáo hồ sơ nghiên cứu khoa học của mình trước nhóm.

- Trong quá trình lớp training diễn ra nếu học viên không đáp ứng được tiến độ mà lớp triển khai, học viên sẽ phải dừng tham gia khóa học và được hoàn lại học phí.

Quyền lợi sau khóa học:

- Đảm bảo công việc ở những nơi có điều kiện phù hợp.

- Được hỗ trợ tư vấn nghề nghiệp mãi mãi.

- Được dùng các trang thiết bị và dịch vụ của 43Factory với mức phí ưu đãi.

- Được dùng các trang thiết bị và dịch vụ của 43Factory miễn phí với mục đích phục vụ công tác nghiên cứu khoa học.

Giáo trình:
 

Phần 1: Tìm hiểu, phân tích xu hướng ngành cà phê


- Bài 1: Tìm hiểu sơ lược ngành cà phê


- Bài 2: Qúa trình phát triển và xu thế của cà phê
 

Phần 2: Định hình các mối quan hệ tương quan trong ngành cà phê


- Bài 1: Định hình chuỗi cung ứng tuần hoàn của ngành


- Bài 2: Các môi quan hệ tương quan trong ngành cà phê
 

Phần 3: Định hình vị trí, sứ mệnh của Barista


- Bài 1: Vị trí của Barista trong ngành cà phê


- Bài 2: Nhiệm vụ, sứ mệnh của Barista
 

Phần 4: Tìm hiểu kiến thức tổng quan ngành: From Farm to Cup


- Bài 1: Giới thiệu về cây cà phê


- Bài 2: Farm


- Bài 3: Process


- Bài 4: Trade


- Bài 5: Roast


- Bài 6: Brewing


- Bài 7: Cup
 

Phần 5: Xây dựng và hoàn thiện hồ sơ kỹ năng của Barista


- Bài 1: Basic Sensory


- Bài 2: Brewing


- Bài 3: Espresso Art


- Bài 4: Communication


- Bài 5: Set and run Bar Station
 

Phần 6: Xác định hướng đi và xây dựng kế hoạch thực hiện


- Bài 1: Xác định hướng đi của mình


- Bài 2: Xây dựng kế hoạch


- Bài 3: Thực hiện kế hoạch thực hiện
 

Phần 7: Tiếp cận với các phương pháp nghiên cứu khoa học, và thực nghiệm với các chủ đề


- Bài 1: Các phương pháp nghiên cứu lý thuyết


- Bài 2: Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn


- Bài 3: Các Phương pháp toán học trong nghiên cứu khoa học


- Bài 4: Các phương pháp dự báo khoa học


- Bài 5: Thực nghiệm với các chủ đề


Phần 8: Báo cáo hồ sơ nghiên cứu khoa học