Fillter Paper 3 Cup

43

Fillter Paper 3 Cup

Fillter Paper 3 Cup

Price: 450.000 đ
Sản phẩm được thiết kế riêng cho Chemex CM-1. Chất xơ đặc biệt thấm hút chất lượng. Giấy được làm sạch bằng oxygen.