Trải nghiệm hoàn hảo hơn cùng Hunter Subscription

Trạm sơ chế Kirigu

Trạm sơ chế

banner
Độ cao 1578m so với mực nước biển
Mô hình Hợp tác xã
Số thành viên 386

Nhà máy Kirigu là một trong những nhà máy lâu đời nhất trong khu vực, được xây dựng vào năm 1950. Dù có không quá nhiều thành viên, nhà máy vẫn được biết đến bởi chất lượng sản phẩm và các chứng chỉ uy tín; ngoài ra, họ còn rất chú trọng đến việc tuyển dụng và đào tạo cho các nông hộ. Esther Waitheka là quản lý của Gakuyu FCS.

 

/1/ KỸ THUẬT CHẾ BIẾN

Cà phê nguyên hạt được phân loại trước khi nghiền và tách vỏ, sau đó được lên men qua đêm rồi rửa lại trước khi được xem xét, đánh giá. Sau cùng, cà phê được sấy khô trên giàn phơi trong vòng 8-14 ngày.

/2/ TÍNH BỀN VỮNG

Gakuyu FCS sở hữu một khu chế biến và ba xe tải chuyên để vận chuyển. Trong tương lai, họ muốn tăng khả năng xử lý và khối lượng sản phẩm được chế biến, nhằm hạn chế thời gian, chi phí và công sức. Gakuyu còn sở hữu một coffee-lot riêng với mục đích tổ chức đào tạo và tạo công ăn việc làm cho mọi người.

banner